FANDOM


Rys. 125

Rys. 125

Zmiana rozstawu kół tylnych jest możliwa poprzez zmianę położenia obręczy względem tarczy lub obracanie kompletne koła i jego zamocowanie na drugą stronę ciągnika. Fabryczny rozstaw kół tylnych wynosi 1500 mm; możliwe rozstawy do uzyskania - patrz "Charakterystyka techniczna".

Regulacja rozstawu (rys. 125)

  • wybrać wymagany rozstaw kół,
  • poluzować połączenia śrubowe tarcza - kołnierz lub tarcza - obręcz albo obydwa jednocześnie, w zależności od potrzeb,
  • za pomocą podnośnika o udźwigu 5000 kg (5 ton) podnieść tylną część ciągnika tak, aby koła tylne nie dotykały podłoża.
  • Odłączyć obręcz od tarczy lub kompletne koło albo wykonać obydwie operacje, a następnie połączyć obręcz z tarczą w wymaganym położeniu.

Uwaga: jeżeli przy regulacji rozstawu zachodzi konieczność odwrócenia kół, należy każde z kół tylnych zamontować na przeciwną stronę ciągnika tak, aby utrzymać ten sam kierunek rzeźby bieżnika opony.

  • po zamontowaniu kół dokręcać stopniowo nakrętki kół do momentu 270 Nm dla połączeń tacza - kołnierz oraz 340 +\- 30 Nm dla połączeń obręcz - tarcza.

Ostrzeżenie!Edytuj

Przy zmianie rozstawu kół z wodą w ogumieniu, ze względu na znaczną masę, zachować szczególną ostrożność i stosować urządzenie dźwigowe.

Po zmianie rozstawu kół dokręcić dwukrotnie (co 10 motogodzin, a przy ciężkich pracach co 2 motogodziny) połączenie śrubowe kół.