FANDOM


Poziom cieczy chłodzącej w chłodnicy należy sprawdzać co 10 mth lub codziennie. Wymiana cieczy chłodzącej co 1000 mth lub co 2 lata.

Ostrzeżenie!Edytuj

Nie przystępować do wymiany cieczy chłodzącej przy bardzo gorącym silniku. Będąc w potrzebie, ostrożnie i powoli zluzować korek w chłodnicy, celem stopniowego wyrównania ciśnienia.

Rys. 110.jpg

Rys. 110

Poziom cieczy chłodzącej w chłodnicy powinien być utrzymywany 25 mm poniżej szyjki wlewu.

Żeberka chłodnicy utrzymywać w czystości dla zapewnienia właściwego chłodzenia. Żeberka mogą być czyszczone sprężonym powietrzem od tyłu chłodnicy (od strony wentylatora). Do tego celu wyjąć siatkę maski.

Jeżeli przed chłodnicą wody zamontowana jest mniejsza chłodnica oleju, należy oczyścić również jej żeberka.

Aby spuścić ciecz z układu chłodzenia należy odkręcić korek chłodnicy (przycisnąć do dołu i obrócić w lewo) i odpowietrzyć dwa kurki spustowe: w chłodnicy (rys. 110) i w bloku silnika (rys. 111).

Rys. 111.jpg

Rys. 111

Po przepłukaniu układu wodą (destylowaną lub deszczową) zamknąć kurki spustowe i uzupełnić ilość cieczy chłodzącej do właściwego poziomu.

W celu zabezpieczenia się przed zamarznięciem układu chłodzenia, zalecą się stosowaniu niezamarzających płynów. Zachować środki ostrożności i wskazówki eksploacyjne wg zaleceń producentów tych płynów.

Ze względu na dużą rozszerzalność, płyn należy wlewać do zimnego układu chłodzenia do poziomu nieco niższego od zalecanego, a następnie po rozgrzaniu sinika sprawdzić poziom i ewentualnie uzupełnić.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki