FANDOM


Rys. E3.jpg

Rys. E3

Nagrzewnica powietrza z wentylatorem umieszczona jest w skrzynce pod lewym pomostem ciągnika. Przepływ ogrzanego w nagrzewnicy powietrza jest kierowany przez nawiewniki 3 i 4. Sterowanie wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza jest następujące (rys. E3):
  • wyciągnąć cięgło 2 włączania przepływu cieczy chłodzącej silnika,
  • wcisnąć wyłącznik klawiszowy 1 dmuchawy (dmuchawa jest jednobiegowa),
  • klapkami nawiewników 3 i 4 (nawiewniki są z obu stron osłony tablicy) uzyskać odpowiedni kierunek i miejsce nadmuchu powietrza.

Uwaga: osiągnięcie maksymalnego efektu ogrzewania jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez silnik normalnej temperatury pracy.

W okresie jesienno - zimowym układ chłodzenia musi być bezwzględnie napełniony płynem niezamarzającym.

Po spuszczeniu wody z układu chłodzenia jej resztki pozostają w nagrzewnicy umieszczonej pod kabiną za lewym stopniem. Zamrożenie resztek wody spowoduje trwałe uszkodzenie nagrzewnicy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki