FANDOM


Rys. 14

Rys. 14

Dźwignia sterowania napędem kół przednich (rys. 37) znajduje się po lewej stronie siedziska kierowcy. Lampka sygnalizacyjna koloru żółtego 8 (rys. 14) znajdująca się na tablicy rozdzielczej informuje o włączeniu napędu przedniego.

Ciągnik w postojuEdytuj

W celu włączenia napędu, należy wcisnąć pedał sprzęgła i przestawić dźwignię sterowania do dołu (w położenie "B" rys. 37). Aby wyłączyć napęd należy wcisnąć pedał sprzęgła i przestawić dźwignię do góry (w położenie "A" rys. 37).

W przypadku trudności z włączeniem lub wyłączeniem (w czasie postoju) napędu, należy nieco cofnąć ciągnikiem, a następnie przestawić dźwignię sterowania napędem w żądane położenie.

Ciągnik w ruchuEdytuj

Rys. 37

Rys. 37

Dźwignię sterowania przestawić do dołu lub do góry - nie jest konieczne używanie pedału sprzęgła, gdy ciągnik jest w ruchu.

Unikać jazdy ciągnikiem po drogach utwardzonych z włączonym napędem kół przednich (z wyjątkiem pokonywania wzniesień), z uwagi na przyśpieszone zużycie ogumienia i zwiększone zużycie paliwa.