FANDOM


Separator wody umieszczony 1 umieszczony po lewej stronie silnika służy do oddzielania wody i większych zanieczyszczeń od paliwa w układzie zasilania silnika na zasadzie działania sił ciężkości na krople wody i większe zanieczyszczenia.

Usuwać wodę i zanieczyszczenia z separatora - co 10 mth lub codziennie.
W tym celu należy:
Rys. 101
  • przekręcić nieco radełkowany korek spustowy 2 i spuścić wodę wraz z zanieczyszczeniami aż do początku wycieku paliwa. Dla łatwiejszego spuszczania wody poluzować śrubę odpowietrzającą 3 na głowicy separatora,
  • przykręcić korek spustowy 2 aż do zatrzymania wypływu i dokręcić śrubę odpowietrzającą, gdy nastąpi napełnienie separatora paliwem (nastąpi wyciek paliwa spod śruby odpowietrzającej).


Co 250 motogodzin, w czasie wymiany wkładu filtru paliwa, dokonać demontażu separatora i przemyć wkład siatkowy oraz osadnik separatora 1 czystym olejem napędowym. Zwrócić uwagę na stan uszczelki, ewentualnie wymienić ją na nową.