FANDOM


Rys. 121

Rys. 121

Zbieżność kół przednich należy sprawdzić i wyregulować po każdorazowej zmianie rozstawu kół, a także okazjonalnie (bez wyznaczania okresu lecz nie rzadziej niż co 500 motogodzin) w przypadku np. przyśpieszonego zużycia ogumienia. Aby sprawdzić zbieżność należy dokonać pomiaru pomiędzy krawędziami obręczy na wysokości piast kół przed i za osią (rys. 121).

Wymiar zmierzony przed osią powinien być mniejszy o 0...10 mm od wymiaru zmierzonego za osią.

Regulacji dokonuje się w następujący sposób (rys. 122):

  • ustawić ciągnik na poziomym podłożu przy kołach skierowanych "na wprost",
  • przy użyciu przymiaru lub miarki sprawdzić zbieżność kół.


Rys. 122

Rys. 122

Jeżeli zachodzi potrzeba regulacji należy:
  • poluzować przeciwnakrętkę 2 i śrubę 1,
  • poluzować śrubę na obejmie drążka 4,
  • obracać rurą drążka w prawo lub w lewo, aby zależnie od potrzeby zwiększyć lub zmniejszyć zbieżność,
  • dokręcić śruby 1 i 3 oraz przeciwnakrętkę 2.


Uwaga:

  1. Do regulacji zbieżności wykorzystuje się tylko drążek prawy.
  2. Zaleca się wykonywanie regulacji zbieżności przy użyciu specjalnych przyrządów diagnostycznych.