Fandom

MF Ursus

Regulacja zbieżności kół przednich

89stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Komentarze0 Udostępnij

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rys. 121.jpg

Rys. 121

Zbieżność kół przednich należy sprawdzić i wyregulować po każdorazowej zmianie rozstawu kół, a także okazjonalnie (bez wyznaczania okresu lecz nie rzadziej niż co 500 motogodzin) w przypadku np. przyśpieszonego zużycia ogumienia. Aby sprawdzić zbieżność należy dokonać pomiaru pomiędzy krawędziami obręczy na wysokości piast kół przed i za osią (rys. 121).

Wymiar zmierzony przed osią powinien być mniejszy o 0...10 mm od wymiaru zmierzonego za osią.

Regulacji dokonuje się w następujący sposób (rys. 122):

  • ustawić ciągnik na poziomym podłożu przy kołach skierowanych "na wprost",
  • przy użyciu przymiaru lub miarki sprawdzić zbieżność kół.


Rys. 122.jpg

Rys. 122

Jeżeli zachodzi potrzeba regulacji należy:
  • poluzować przeciwnakrętkę 2 i śrubę 1,
  • poluzować śrubę na obejmie drążka 4,
  • obracać rurą drążka w prawo lub w lewo, aby zależnie od potrzeby zwiększyć lub zmniejszyć zbieżność,
  • dokręcić śruby 1 i 3 oraz przeciwnakrętkę 2.


Uwaga:

  1. Do regulacji zbieżności wykorzystuje się tylko drążek prawy.
  2. Zaleca się wykonywanie regulacji zbieżności przy użyciu specjalnych przyrządów diagnostycznych.

Więcej w Fandom

Losowa wiki