FANDOM


Rys. 99

Rys. 99

Regulacje luzów zaworowych - co 1000 motogodzin.

Wymontować i oczyścić przewód odpowietrzania silnika co 1000 motogodzin.

Ze względu na ważności i dokładność regulacji zaleca się wykonywanie jej przez autoryzowaną stację obsługi.

Przy dysponowaniu ogólną wiedzą o zasadach regulacji zaworów w silnikach, można dokonać regulacji we własnym zakresie, zgodnie z niżej podaną procedurą postępowania. Przed przystąpieniem do regulacji należy zdemontować maskę ciągnika, zbiornik paliwa oraz pokrywę głowicy.

Regulacja (rys. 99 i rys. 100):Edytuj

  1. wykręcić korek zaślepiający otwór kontrolny (pokazany na rys. 99) z lewej strony silnika na obudowie koła zamachowego, a następnie obracać wałem korbowym w prawo, dopóki znak "TDC1" wybity na kole zamachowym znajdzie się naprzeciw kółka widocznego w otworze, a tłok pierwszego cylindra zajmie położenie w GMP po suwie sprężania (obydwa zawory pierwszego cylindra muszą być zamknięte; jeżeli tak nie jest, obrócić wał korbowy o jeden pełny obrót w prawo),
    Rys. 100

    Rys. 100

  2. sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luzy zaworów pierwszego cylindra. Luz mierzyć szczelinomierzem 1 pomiędzy końcówką trzonka zaworu a dźwigienką. Luz należy wyregulować tak, aby wynosił na gorącym silniku 0,25 mm, a przy zimnym silniku 0,30 mm. Luz reguluje się po poluzowaniu nakrętki kontrującej śruby regulacyjnej w dźwigience. Po wyregulowaniu dokręcić silnie kluczem płaskim 3 nakrętkę kontrującą, przytrzymując wkrętakiem 2 śrubę regulowaną, a następnie ponownie sprawdzić szczelinomierzem prawidłowość wykonania regulacji,
  3. wyregulować luz zaworów dla pozostałych cylindrów w kolejności: trzeciego cylindra, czwartego i drugiego cylindra, obracając za każdym razem o 180* wał korbowy.


Uwaga: kolejność cylindrów liczy się od przodu silnika/ciągnika. Kolejność zaworów również liczy się od przodu silnika.