FANDOM


Rys. 25.jpg

Rys. 25

Zamontowana z przodu ciągnika rama 3 (rys. 25) jest przymocowana śrubami, które powinny być dokręcane momentem 220...260 Nm. W wyposażeniu fabrycznym standard na ramie przedniej są zamontowane 4 szt. obciążników, natomiast na żądanie mogą być montowane dalsze 4 sztuki. W zależności do potrzeb w eksploatacja można stosować dowolną liczę obciążników (od 1 do 8) zamontowanych na ramie przedniej.

Aby umożliwić korzystanie ze sworznia 1 zaczepu przedniego, należy obciążniki zamontować w sposób przedstawiony na rys. 69.

Obciążnik mocowany jest śrubą M16 z podkładką 2 (rys. 25). Podkładka stanowi element dociskowy, toteż zamocowanie obciążnika do ramy bez podkładki jest niemożliwe. Śrubę M16 dokręcać momentem 220...260 Nm.

Rys. 69.jpg

Rys. 69

Ostrzeżenie!
Edytuj

Przy przenoszeniu i montażu obciążników zachować szczególną ostrożność ze względu na dużą masę obciążników oraz wykorzystywać uchwyty przystosowane do tego celu.

Uwagi:

  1. Zalecą się stosowanie obciążników tylko do prac, przy których jest to konieczne.
  2. Po zamontowaniu obciążników wyregulować na odpowiednią wartość ciśnienie w ogumieniu - patrz "Charakterystyka techniczna".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki