FANDOM


Rys. 127

Rys. 127

Hamulce
należy sprawdzać i ewentualnie wyregulować co 250 mth lub częściej, jeżeli ciągnik jest używany często do prac wymagających częstego używania hamulców.Rys. 128 przedstawia schemat pedałów i dźwigni ciągnika 4512, 5312. Rys. 129 przedstawia schemat lewej strony ciągnika 4514, 5314 (z przednim napędem). Strona prawa i punkty regulacyjne w ciągniku 4514, 5314 są tak same jak w 4512, 5312.

Rys. 128

Rys. 128

Jałowy ruch pedału hamulca roboczego, mierzony pomiędzy płytką oporową, a dolną stroną pomostu (podłogi kabiny) powinien wynosić 12 +/- 2 mm (wymiar "A" na rys. 128). Po zakończeniu ruchu jałowego pedału hamulca musi zaświecić się światło "stop".

Jeżeli jałowy ruch pedału nie mieści się w podanych granicach lub występuje nierównoczesne hamowanie obydwu kół, zaleca się następujący sposób postępowania:

 1. położyć kliny pod koła przednie, unieść tył ciągnika podnośnikiem,a by koła tylne nie dotykały podłoża, zwolnić hamulec postojowy oraz odłączyć sprężyny naciągowe 4 (rys. 128 i rys. 127) po obu stronach ciągnika,
 2. rozłączyć pedały hamulców,
 3. zluzować przeciwnakrętkę 8 (rys. 128 lub rys. 127), obciążyć prawy pedał hamulca siłą 5 N i i obracać nakrętką 9 cięgła prawego pedału hamulca, aby:
 • w ciągnikach kabinowych ruch jałowy pedału mierzony przy wejściu dźwigni
 • pedału w otwór podłogi wynosił 35 mm. Dokręcić przeciwnakrętkę 8 (rys. 128 i rys. 127),
 • w ciągnikach pomostowych otrzymać prześwit 12 +/- 2 mm pomiędzy dolną częścią podłogi pomostu i płytką oporową przyspawaną do dźwigni pedału (wymiar "A"). Dokręcić przeciwnakrętkę 8 (rys. 128 i rys. 127),
 1. wykonać czynności regulacyjne w podobny sposób dla pedału lewego tak aby przy nacisku jednoczesnym siłą 5 N na każdy pedał, zamek pedałów pozwolił na swobodne ich połączenie,
 2. podłączyć sprężyny naciągowe cięgieł i hamulców likwidując śrubą regulacyjną 5 i nakrętkami kontrującymi 6 luz sprężyn 4 i sprawdzić, czy nie następuje zakleszczenie się hamulców. Opuścić koła tylne i usunąć podnośnik,
 3. przeprowadzić próbną jazdę przy pedałach hamulca połączonych zamkiem sprawdzając, czy nie występuje ściąganie na jedną stronę: jakakolwiek tendencja do ściągania na jedną stronę powinna być usunięta przez dokręcenie nakrętki 9 na tej stronie, na którą ściąga ciągnik przy hamowaniu.

Uwaga: Po regulacji hamulca roboczego należy przeprowadzić kontrolę i regulację jednoprzewodowej instalacji dla hamowania przyczep (patrz Instalacja powietrzna)

Regulacja hamulca postojowego (ręcznego) - rys. 128 i 129Edytuj

Rys. 129

Rys. 129

Regulację hamulca postojowego należy przeprowadzić po regulacji hamulca roboczego (nożnego).

Prawidłowo wyregulowany hamulec postojowy powinien skutecznie działać, gdy zapadka zaskoczy w czwarte wycięcie zębatki, licząc od dolnego położenia.

Regulację zaleca się wykonać w następujący sposób:

 1. połączyć zamkiem pedały hamulca roboczego,
 2. ustawić dźwignię hamulca ręcznego w najniższe położenie (całkowicie zwolniony),
 3. wyjąć sworznie 1 cięgieł 7 po obu stronach ciągnika,
 4. wyregulować zespół cięgła 7 (poprzez pokręcanie widełkami 2) do minimalnej długości bez ograniczenia ruchu jałowego dźwigni hamulca roboczego (nożnego) po obu stronach ciągnika. Założyć sworznie i zawleczki, zakontrować cięgło 7 nakrętką 3,
 5. sprawdzić prawidłowość wykonanej regulacji tj. równoczesność hamowania obydwu kół, gdy zapadka wskoczy w czwarte wycięcie zębatki, licząc od dolnego położenia.

Uwaga: po każdorazowej regulacji hamulca postojowego należy wyregulować długość cięgła zaworu hamulca postojowego (patrz Instalacja powietrzna).