FANDOM


Rys. 108

Rys. 108

Usytułowanie filtru powietrza "suchego" jest takie samo jak filtru "mokrego". Wewnątrz obudowy filtru znajdują się dwa wkłady filtrujące, zdejmowane po odkręceniu nakrętki motylkowej 2 (rys. 108) i 3 (rys. 109):
  • a) wkład wstępnego oczyszczania 1 (rys. 109)
  • b) wkład dokładnego oczyszczania 2 (rys. 109).


Aby dostać się do wkładów, należy poluzować dość znacznie śrubę 1 (rys. 108) opaski i zdjąć pokrywę filtru.

Oczyszczanie wkładu wstępnegoEdytuj

Oczyścić wkład wstępnego oczyszczania w przypadku zaświecenia się czerwonej lampki na tablicy rozdzielczej, lecz nie rzadziej niż co 125 mth.

W tym celu należy wyjąć wkład i dmuchać sprężonym powietrzem (max. 0,7 MPa) przez wkład od strony wewnętrznej. Końcówkę wylotową sprężonego powietrza trzymać w odległości min. 25 mm od powierzchni wkładu. W przypadku konieczności mycia wkładu postępować tak samo, jak z filtrem powietrza kabiny. Wkład wstępnego oczyszczania należy wymienić po sześciu czyszczeniach lub po roku użytkowania. Praca w ciężkich warunkach dużego zapylenia skraca okresy używania wkładu.

Rys. 109

Rys. 109

Raz na tydzień lub gdy ilość zbliża się do około 70%  wypełnienia objętości pokrywy, należy usunąć' zanieczyszczenia z pokrywy:

  • zdjąć pokrywę filtru,
  • ustawić pokrywę strzałkami do dołu i opukując pokrywę usunąć zanieczyszczenia,
  • wytrzeć szmatką wewnątrz pokrywę i obudowę filtru,
  • zamontować pokrywę strzałkami i napisem TOP do góry (rys. 108).

Wkład dokładnego czyszczeniaEdytuj

Wkład dokładnego oczyszczenia 2 (rys. 109) należy wymienić po każdych trzech wymianach wkładu wstępnego oczyszczania.

Uwaga:Edytuj

  1. wkładu dokładnego oczyszczania nie wolno czyścić, tylko wymienić na nowy;
  2. wkładów filtru nie wolno ostukiwać, ani używać wkładów pogiętych lub dziurawych;
  3. każdorazowo po obsłudze wkładów należy sprawdzić stan uszczelek i ewentualnie je wymienić (muszą być czyste i sprężyste).